REIKI

Reiki on luonnollisen parantamisen menetelmä. Sana Reiki on japanin kieltä, jolla tarkoitetaan Japanissa kaikenlaista parantamista, jossa käytetään hyväksi erilaisia energia-parannustekniikoita. Mikao Usuin uudelleen löytämää Reiki-menetelmää kutsutaan Usui Shiki Ryohoksi eli Usuin luonnollisen parantamisen menetelmäksi. Myös Usui Reiki Ryoho nimeä käytetään puhuttaessa Mikao Usuin Reiki-metodista.

Mikao Usuin Reiki-menetelmän yhteydessä sana reiki merkitsee Universaalia Elämänenergiaa. Myös seuraavanlaisia merkityksiä käytetään Reikin yhteydessä Tietoinen Universaali Elämänenergia, Universaali Tietoinen Rakkauden parantava voima, elämän energia, parantava voima, rakkauden voima, puhdasta parantavaa valoa ja rakkautta.

Reiki on kaikessa ja kaikkialla maailmankaikkeudessa. Se on elämää ylläpitävä ja eheyttävä voima. Kaikki ihmiset voivat halutessaan päästä Reikin yhteyteen ja olla Reiki-kanavia, Reikin välittäjiä. Reiki-kurssin yhteydessä meidät viritetään uudelleen tuon voiman luonnolliseen ja aktiiviseen yhteyteen. Kurssin jälkeen jokainen Reiki-viritykset saanut on puhdas Reiki-kanava ja voi virrattaa, välittää Reikiä koko loppuelämänsä ajan. Reiki-viritykset ovat näin ollen pysyviä eikä niitä tarvitse uusia.

Reiki on käsillä hoitamista. Elämän energia siirtyy hoitajan käsien kautta hoidettavaan. Reiki on puhdasta rakkauden parantavaa voimaa ja sillä ei voi tehdä mitään negatiivista tai pahaa. Reiki toimii aina hoidettavan korkeimmaksi parhaaksi. Myöskään Reiki-hoitaja ei voi saada mitään negatiivista tai pahaa hoidettavalta. Reiki on näin ollen täysin turvallinen ja luonnollinen hoitomenetelmä.

Reiki on hyvin yksinkertaista, Reiki on hyvin luonnollista ja Reiki on hyvin voimallista. Reiki on käsillä hoitamista. Reiki-hoidossa energia virtaa hoitajan käsien kautta hoidettavaan. Energia virtaa hoidettavan kehossa juuri niihin paikkoihin missä sitä eniten tarvitaan. Reiki toimii aina hoidettavan korkeimmaksi parhaaksi. Reiki hoitaa kokonaisuutta. Kysymys on niin fyysisestä, psyykkisestä, emotionaalisesta kuin henkisestäkin kokonaisuudesta. Kun yhdellä osa-alueella on häiriö se vaikuttaa tavalla tai toisella kaikkiin muihinkin osa-alueisiin eli koko kokonaisuuteen. Reiki huomioi koko kokonaisuuden ja hoitaa koko kokonaisuutta. Reiki aktivoi, tukee ja vahvistaa ihmisen omaa kykyä parantaa itse itsensä. Reiki hoitaa syytä. Kun syy on hoidettu häviää oirekin. Reikin avulla voi hoitaa ihmisiä, eläimiä, kasveja, yms. Vain mielikuvitus on rajana sille mihin Reiki-hoitoa voi antaa. Reiki vaikuttaa kaikkeen elämään kaikkialla.

Reiki ei ole mikään uskonto, uskonlahko, mystinen liike tai vastaava. Reiki vain yksinkertaisesti on ja se toimii kaikelle elämälle kaikkialla elämän korkeimmaksi parhaaksi puhtaan rakkauden tavoin.

Reikiin ei tarvitse uskoa. Reiki toimii aina uskoipa siihen tai ei. Se tasapainottaa, eheyttää ja auttaa hoidettavaa kaikilla tasoilla.

Reikin avulla hoitaminen ei sulje mitään muuta hoitomuotoa tai -keinoa pois, kuten esimerkiksi lääkkeitä tai yrttejä. Reiki-hoitaja kehoittaa hoidettavaa aina noudattamaan lääkärin määräyksiä ja tarkistuttamaan ensin lääkäriltä ennen kun hoidettava menee muuttamaan lääkitystä millään tavoin yms. Reiki-hoito ei kumoa mitään. Päinvastoin se tukee, voimistaa, vahvistaa ja auttaa kaikkien hoitokeinojen positiivisia ja hyviä ominaisuuksia. Samalla se myös ehkäisee ja vaimentaa kaikkien hoitokeinojen negatiivisia ja haitallisia ominaisuuksia. Nämä keinot voivat olla mitä tahansa länsimaisesta lääketieteestä niin sanottuihin vaihtoehtoisiin tai täydentäviin hoitomenetelmiin.

Reiki on vaivaton ja yksinkertainen keino hoitaa itse itseään. Koska Reiki-hoidolla on hyvin vaikuttava ja voimakas ennaltaehkäisevä vaikutus se on mitä erinomaisin itsehoitomuoto ehkäistä vaivoja ja sairauksia jo ennen kun ne ehtivät vaikuttaa hoitaessamme itseämme säännöllisesti Reikillä. Viisaat kehoittavat rakastamaan itseämme ja pitämään itsestämme hyvää huolta. Kun hoidamme Reikillä säännöllisesti itseämme toteutamme tuota viisasta kehotusta elämässämme. Samalla Reiki tuo elämäämme runsain mitoin rakkautta ja valoa sekä auttaa, tukee ja tuo elämäämme sitä mikä on meille meidän korkeimmaksi parhaaksi.

Reiki voi vaikuttaa elämässämme siten, että se avaa meitä uusiin, syvempiin kokonaisvaltaisiin kokemuksiin ja muutoksiin. Se tasapainottaa, harmonisoi, puhdistaa ja kohottaa jokaisen omaa yksilöllistä olemusta. Reiki auttaa ja tukee jokaisen omaa yksilöllistä polkua elämässä juuri siten kun se on hänen korkeimmaksi parhaaksi.