Planetariskt ljusarbete

Ljusarbetare, lyssna till kärlekens ljuva melodier. Lyssna till ert innersta, förverkliga era själars uppmaningar. Ljusarbetare, nu är det dags att handla. Rulla upp ärmarna och ta itu med arbetet. Ljusarbetare, hör denna inbjudan att alla tillsammans göra ljusets och kärlekens arbete.

Ni alla som vill att det ska vara fred i världen och god vilja bland människorna är ljusarbetare. För såsom ni andligen visa själar vet så är allting energi. Hård materia såväl som tankar, ord, handlingar och känslor är energi. Så sannerligen, ni alla som vill stråla och sända ljusets och kärlekens kraft/energi åt vår planet, naturen, människorna och alla som behöver hjälp är viktiga ljusarbetare.

När man verkar tillsammans är allt möjligt. Var två eller fler utför ljusets och kärlekens arbete tillsammans är ingenting omöjligt. Kära ljusarbetare, nu är det vår tid att tillsammans överallt på jorden samtidigt göra ljusets och kärlekens arbete och verkligen flytta berg.

Se med era själars ögon hur miljoner ljusarbetare runtomkring i världen i en timmes tid varje dag samtidigt strålar såsom solen och tillsammans formar en ljusring runtom hela planeten. Detta är planetariskt ljusarbete. Det är dags för mänskligheten att ta ansvar för sin egen utveckling och ta hand om vår kära vackra planet.

Beroende på tidszon och vår individuella situation så är vi i mycket olika ställning vad gäller hur mycket tid vi som individer kan använda varje dag till planetariskt ljusarbete under en timme. Jag är ändå alldeles säker på att var och en som vill delta i vårt gemensamma ljusets och kärlekens arbete i något skede under den timmen kan hitta en liten stund, en minut eller om man så vill hela timmen, under vilken man kan delta i det gemensamma planetariska ljusarbetet.

Timmen för detta planetariska ljusarbete är Greenwich Mean Time-tid klockan 14.00-15-00. Greenwich Mean Time eller GMT är ett internationellt tidszonsystem. Var och en kan kontrollera till exempel på internet från adressen www.greenwichmeantime.com hur mycket ens tidszons klocktid är före eller efter i jämförelse med GMT-tiden och räkna ut vilken tid i ens tidszon klockan är GMT-tiden 14.00-15.00.

Denna timme är vald så att så många som möjligt av jordklotets människor då är vakna och kan om man så vill delta i det planetariska ljusarbetet. Ni som då sover men också skulle vilja delta i detta planetariska ljusarbete, samt ni som annars önskar, kan på en stund som ni själva valt medvetet vara med tillsammans med alla i detta planetariska ljusarbete och bestämma att sända ljus och kärlek till stunden klockan 14.00-15.00 GMT-tid.

Var och en kan delta i detta planetariska ljusarbete på ett sätt som är en själv kärkommet. Såsom till exempel genom positiva tankar, sinnebilder, känslor, symboler, bön, välsignelse, tystnad, kontemplation, meditation, sång, spel, reiki, karuna, healing och annat dylikt.

Vårt mål och vår mening är att sända/förmedla/kanalisera ljus och kärlek, hjälpa hela mänskligheten liksom även enskilda människor samt hela planeten eller moder jord och allt levande. Låt oss se hur människorna överallt lever i fred med varandra och hur kärlek råder bland människorna. Hur varje människa strålar osjälvisk ren kärlek och är livskraftig och frisk. Djur, skogar, vattendrag, överallt mår naturen bra och är ren på hela vår planet. Vi ser hur människorna överallt lever och verkar på så vis att det för allt liv överallt förverkligar livets högsta goda.

Vi kan sålunda vara varandra och hela mänskligheten till stor hjälp då vi regelbundet deltar dagligen i detta planetariska ljusarbete. Viktigt i detta är särskilt regelbundenheten fastän bara några sekunders tid varje dag. Vi kan bildligt beskriva detta planetariska ljusarbete som ett stort kollektivt hjärta som jämnt pulserar ljus. Detta ljus hjälper allt liv överallt på vår jord och särskilt där det mest behövs.

Gärna skulle jag se denna inbjudan till Planetariskt ljusarbete översatt på alla möjliga språk. Du kan sända mig denna inbjudan till Planetariskt ljusarbete översatt till ditt eget språk så lägger jag den också bland dessa andra översättningarna på webbsidan www.valoenkeli.net. Min e-postadress är valoenkeli@hotmail.com.

Denna inbjudan till Planetariskt ljusarbete kan man fritt dela vidare, så att denna inbjudan når alla människor som i sitt innersta känner en vilja att ansluta sig till detta ljusets arbete.

Ljus och kärlek!

Bästa hälsningar, ljusarbetare